Antares Vision (Track & Trace, Inspection)

شرکت ایتالیایی Antares Vision در زمینه اجرای سیستم ها و ماشین آلات Track and Trace , Inspection به صورت یکپارچه و Universal، ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده های سلامت از انبار مواد اولیه تا انبار مصرف کننده به صورت منطقه ای و جهانی در صنعت داروسازی پیشرفت قابل توجهی داشته است

 

این شرکت رفرنس های متعددی در بیش از 170 شرکت دارویی در جهان به صورتTurnkey Solutions  در پروسه های بسته بندی اولیه و ثانویه ایجاد کرده است