Pharma Packing System

www.pharmaps.com

شرکت Pharma Packing Systemانگلستان با بیش از 50 سال تجربه و سابقه درخشان در زمینهارائه خطوط کامل قرص شمار (قرص،کپسول،soft gelو ...) و با استفاده از فناوری های نوآورانه شمارش الکترونیکی قرصبه عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های این حوزه در سطح جهان شناخته می شود


با بهره گیری از چندین دهه تجربه و با اتکا بر دانش متخصصان خود، این شرکت توانسته رفرنس های بسیار معتبری در سطح جهان از جمله شرکتGSK
NOVAPHARM،TEVA،JOHNSON ANA JOHNSON،ANWAY،ROCHE،ABBOTT ،PFIZER،NOVA NORDIS    و... ایجاد نماید