Prisma Industriale Srl

www.prismaindustriale.com

 

 

شرکتPRISMA ایتالیا از سال 1984 در صنعت ماشین آلاتCheck Weigher،Metal Detectorو X-Ray با استفاده از تخصص،دانش و تجربه خود توانسته به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های جهان درحوزه ابزار آلات کنترل و بازرسی شناخته شده و رفرنس های متعدد معتبری درسطح جهان و ایران ایجاد نماید.